Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Wyłączenia z masy

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, a zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego.

Może jednak zdarzyć się, że stwierdzona przez syndyka i ujęta w spisie inwentarza masy upadłości  rzecz  w rzeczywistości nie należy do masy upadłości.


W takim przypadku podmiot, który rości sobie prawo własności winien wystąpić do Sędziego Komisarza z pisemnym wnioskiem o wyłączenie danej rzeczy z masy upadłości i przedłożyć dowody, że to jemu przysługuje prawo własności.


Bez prawomocnego postanowienia Sędziego Komisarza o wyłączeniu określonego przedmiotu z masy upadłości Syndyk nie może go wydać podmiotowi, który tego żąda, choćby przedstawiał on dokumenty potwierdzające tytuł własności.


Należy zauważyć, że przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, których własność została przeniesiona na dany podmiot przez upadłego dla zabezpieczenia wierzytelności wobec upadłego (przewłaszczenie na zabezpieczenie – art. 701). W takim przypadku rzecz nie podlega wyłączeniu z masy upadłości, natomiast przewłaszczenie jest traktowane jak zastaw, a więc daje wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia z likwidacji tej rzeczy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego