Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Warunki sprzedaży

Sprzedaż masy upadłości > Sprzedaż z wolnej ręki > Nieruchomość Łabowa

Nieruchomośc oferowana jest do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym przez syndyka z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 140.000 zł netto.

Oferty pismne należy składać w Biurze Syndyka ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem, że Gmina Łabowa nie skorzysta z prawa pierwokupu.

W budynku na działce 436/4 zamieszkują lokatorzy bez ważnej umowy najmu ani innego tytułu do zajmowania lokalu, spełniający warunki do przyznania im lokalu socjalnego przez Gminę Łabowa.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego