Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Warunki przetargu

Sprzedaż masy upadłości > Przetargi > Nieruchomość Szczawnik

Syndyk
Stanisława Klimka -  PU Ekomeks w Szczawniku w upadłości likwidacyjnej

ogłasza  drugi   przetarg  na sprzedaż nieruchomości upadłego położonej w Szczawniku gm.  Muszyna stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 286/2 (poprzednio nr 318/3) o powierzchni 0,1162 ha zabudowaną zespołem budynków mieszalno-gospodarczych, którym nadano numer Szczawnik 17a - o łącznej  powierzchni mieszkalnej 309,27 m 2 oraz powierzchni użytkowej magazynów i garaży 149,73 m 2  -  objętej księgą wieczystą nr NS1M/0007242/5, której wartość rynkową w lutym 2014 roku oszacowano na 706.000 zł.
Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Oferty należy składać na piśmie w terminie do 13 maja 2015 r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data nadania przesyłki) w Biurze Syndyka PU Ekomeks w upadłości likwidacyjnej  ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 10:00 w sali nr 1-02 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a. W przypadku złożenia więcej niż jednej ważnej oferty odbędzie się ustna aukcja na zasadach określonych w warunkach przetargu.
Szczegółowe warunki przetargu są dostępne w sekretariacie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy ul. Strzelecka 1a, w biurze Syndyka (ul. Sienkiewicza 25/2, 33-300 Nowy Sącz)  oraz poniżej.Warunki przetargu


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego