Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Stan prawny nieruchomości

Sprzedaż masy upadłości > Przetargi > Nieruchomość Szczawnik

Właścicielami nieruchomości na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej  małżeńskiej są Janina Klimek c. Stanisława i Ludwiki oraz Stanisław Klimek s. Jana i Anieli.

Co do Stanisława Klimka s. Jana i Anieli Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V
Sąd Gospodarczy postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 roku Sygn. akt V GUp  5/13 (MSiG 94/2013 poz. 6691) ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację jego majątku. Na skutek ogłoszenia upadłości cała nieruchomość jako objęta małżeńską wspólnością ustawową weszła w skład masy upadłości Stanisława Klimka (art. 124 puin)

Nieruchomość jest obciążona hipotekami (są również ujawnione w KW ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji), jednak zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie hipotek (art. 313  prawo upadłościowe i naprawcze). Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka.  Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego