Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Stan prawny nieruchomości

Sprzedaż masy upadłości > Sprzedaż z wolnej ręki > Nieruchomość Łabowa

Właścicielem nieruchomości jest Stanisław Klimek s. Jana i Anieli.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 roku Sygn. akt V GUp  5/13 (MSiG 94/2013 poz. 6691) ogłosił upadłość Stanisława Klimka obejmującą likwidację jego majątku.

Nieruchomość jest obciążona hipotekami (są również ujawnione w KW ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji), jednak zbycie przez syndyka nieruchomości w toku postępowania upadłościowego  ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wykreślenie hipotek (art. 313  prawo upadłościowe i naprawcze). Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Nabywca  składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym również podatkowe, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego