Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Przeznaczenie wg MPZP

Sprzedaż masy upadłości > Przetargi > Nieruchomość Szczawnik

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Szczawnik” w Gminie Muszyna  zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nr XXV.342.2012 z dn. 27.09.2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 5139 z dn. 18.10.2012 r.) przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:
15 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej, usług na zasadach określonych w par. 6 ust. 2,  budynków gospodarczych i garaży, wiat i altan.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego