Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Przeznaczenie wg MPZP

Sprzedaż masy upadłości > Sprzedaż z wolnej ręki > Nieruchomość Łabowa

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  w Gminie Łabowa zatwierdzonym Uchwałą Rady  Gminy Łabowa  Nr XXXIX/254/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 635 poz. 4809 z dn. 13.10.2009 r. ) przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

U/Kp
tereny usług oraz technicznej obsługi pojazdów.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego