Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności - wrzesień 2015

Opublikowany przez ekomeks.com.pl w aktualności • 2015-09-18 18:47:27
  • W procesie toczącym się ze skargi pauliańskiej o stwierdzenie bezskuteczności darowizn dokonanych przez upadłego w październiku 2011 roku wciąż nie doszło do wydania wyroku. Na skutek zastrzeżeń do wydanych przez biegłego opinii Sąd postanowieniem z 03.09.2015 r. powołał dwóch nowych biegłych dla wyceny nieruchomości darowanych przez upadłego i tych, które są składnikiem masy upadłości. Biegli mają 3 miesiące na wydanie opinii. Z tych względów wyroku w I instancji można się spodziewać nie wcześniej, niż w I połowie 2016 roku.

  • Nadal nie doszło do zatwierdzenia listy wierzytelności., a to z powodu rozpoznawania przez Sędziego Komisarza sprzeciwu wierzyciela, któremu syndyk częściowo odmówił uznania wierzytelności; rozpoznania tego sprzeciwu można się spodziewać do końca 2015 roku. Syndyk złożył ponadto uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą te zgłoszenia dokonane po terminie, które zostały już zweryfikowane.
  • Nie ma na razie istotnych postępów z zakresie likwidacji masy upadłości co do nieruchomości – a to z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem nieruchomości upadłego położonych w Łabowej i Szczawniku na warunkach dotąd oferowanych. Syndyk uzyskał już zgodę na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego położonej w Łabowej, natomiast po dwóch nieskutecznych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczawniku Sądzia Komisarz zdecyduje o wyznaczeniu III przetargu lub zezwoleniu na sprzedaż także tej nieruchomości z wolnej ręki. Nieruchomości te będą już obecnie oferowane znacznie poniżej wartości oszacowania i można liczyć na to, że tym razem uda się znaleźć na nie nabywców.
  • Szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości można znaleźć w zakładce Sprzedaż masy upadłości.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego