Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności - grudzień/styczeń

Opublikowany przez ekomeks.com.pl w aktualności • 2014-01-09 23:29:45
  • Na przełomie roku Biuro Syndyka przenosi się z dotychczasowej lokalizacji w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 174 do położonego również w Nowym Sączu lokalu przy ul. Sienkiewicza 25/2.

  • Na ukończeniu są prace nad listą wierzytelności. Zakończono już weryfikację księgową zgłoszeń wierzytelności  oraz wyliczenie wierzytelności wpisywanych na listę z urzędu. Na chwile obecną na liście znajduje się 206 pozycji, przy czym suma zgłoszonych i wpisanych z urzędu wierzytelności przekracza 70,7 mln złotych.
  • Kilkanaście zgłoszeń wymaga wnikliwej oceny merytorycznej i taka ocena jest w tej chwili dokonywana. W najbliższych tygodniach – najprawdopodobniej w styczniu 2014 r. lista zostanie złożona w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.
  • Kolejna rozprawa w procesie ze skargi paulińskiej (vide zakładka SKARGA PAULIAŃSKA) odbędzie się w dniu 3 lutego 2013 r.
  • Syndyk zlecił w oparciu o zgodę Sędziego Komisarza wycenę składników masy upadłości, co poprzedzać będzie ich sprzedaż. Informacje o przetargach lub ofertach do sprzedaży z wolnej ręki  będą pojawiać się na bieżąco w zakładce SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI
  • Syndyk zlecił w oparciu o zgodę Sędziego Komisarza dokonanie sprawdzenia robót wykonywanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości na rzecz dwóch inwestorów w celu oceny, czy po stronie upadłego nie powstały wierzytelności o zapłatę za wykonaną część robót. Wyniki tej oceny będą znane w styczniu 2014 r.
  • Część składników masy upadłości znajdujących się na miejscu wykonywania ostatniego zlecenia przez PU Ekomeks została przez syndyka odpłatnie wydzierżawiona, dzięki czemu bieżące koszty postępowania upadłościowego nie muszą być pokrywane ze środków pochodzących z likwidacji masy upadłości.
  • Dzierżawca zatrudnił również zdecydowaną większość dotychczasowych pracowników PU Ekomeks, którzy zyskali w ten sposób możliwość kontynuacji pracy zarobkowej, a jednocześnie ich wynagrodzenia przestały obciążać koszty postępowania upadłościowego.
  • Na wniosek Syndyka Wojewódzki Urząd Pracy – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazał ponad 223 tys. złotych na zaspokojenie niewypłaconych świadczeń pracowniczych. Środki te zostały niezwłocznie wypłacone przez Syndyka pracownikom. Te świadczenia pracownicze, których z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie można było zaspokoić ze środków FGŚP, zostaną umieszczone z urzędu na liście wierzytelności.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego