Ekomeks

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności - październik/listopad 2014

Opublikowany przez ekomeks.com.pl w aktualności • 2014-11-01 11:42:29

W kluczowym dla perspektyw zaspokojenia wierzycieli procesie toczącym się ze skargi pauliańskiej o stwierdzenie bezskuteczności darowizn dokonanych przez upadłego w październiku 2011 roku wciąż nie doszło do wydania wyroku. Obecnie biegły sądowy uzupełnia opinię co do wyceny nieruchomości darowanych przez upadłego. Do przesłuchania pozostało dwóch świadków. Zakończenie postępowania choćby w I instancji do końca roku 2014 wydaje się jednak mało prawdopodobne.

Nie doszło jeszcze do zatwierdzenia listy wierzytelności. Spośród trzech złożonych sprzeciwów dwa zostały już rozpoznane, natomiast jeden jest w trakcie rozpoznawania – konieczne okazało się sięgnięcie do akt innego postępowania.


Syndyk otrzymał kilka dalszych zgłoszeń wierzytelności, które są obecnie w trakcie weryfikacji i zostaną umieszczone na uzupełniającej liście wierzytelności, która powinna zostać złożona w listopadzie 2014 r.


Postępuje likwidacja masy upadłości. Syndyk uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego położonej w Łabowej, natomiast termin rozstrzygnięcia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczawniku ustalono na 19.12.2014 r.


Znaczna część rzeczy ruchomych objętych spisem inwentarza została wyłączona z masy upadłości na mocy postanowień Sędziego Komisarza z uwagi na wykazanie, że rzeczy te (niektóre maszyny budowlane i niektóre samochody) nie stanowią własności upadłego, a należą do firm leasingowych.


Kolejną grupę pojazdów i urządzeń przejął jeden z banków – wierzycieli, posiadający zabezpieczenie swojej wierzytelności w postaci zastawów rejestrowych na tych rzeczach, który miał prawo wyboru takiego trybu zaspokojenia. Wartość przejętych rzeczy zostanie zaliczona akonto zaspokojenia tego wierzyciela.


Pozostałe rzeczy ruchome są sukcesywne przez syndyka sprzedawane i prawdopodobnie do końca roku uda się zbyć je wszystkie, poza meblami i sprzętami biurowymi, które są na razie niezbędne w biurze syndyka w Nowym Sączu.


Szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży składnikach masy upadłości w zakładce Sprzedaż masy upadłości.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego